สินค้าและบริการ

บริษัท คอสเมพลัส จำกัด
คอสเมพลัส

REPOLY 315 [olyacrylamide & C13-14 Isoparaffin & Laureth-7]

INCI NAME : Polyacrylamide & C13-14 Isoparaffin & Laureth-7


สั่งซื้อ

REPOLY 415 [Sodium Polyacrylate & C13-14 Isoparaffin & Laureth-7 ]

INCI NAME : Sodium Polyacrylate & C13-14 Isoparaffin & Laureth-7


สั่งซื้อ