สินค้าและบริการ

บริษัท คอสเมพลัส จำกัด
คอสเมพลัส

Wheatgerm Oil (น้ำมันจมูกข้าว)


สั่งซื้อ

CANDELILLA WAX (ไขแคนเดลิลล่า)


สั่งซื้อ

CARNAUBA WAX T3 (แว็กซ์ ที่ได้มาจากต้นปาล์มของบราซิล)


สั่งซื้อ

ALMOND OIL ORGANIC (น้ำมันเมล็ดอัลมอนด์ ออร์แกนิค)


สั่งซื้อ

ARGAN OIL ORGANIC (น้ำมันอาแกนออย ออร์แกนิค)


สั่งซื้อ

AVOCADO OIL ORGANIC (น้ำมันอโวคาโด ออร์แกนิค)


สั่งซื้อ

EVENING PRIMROSE OIL ORGANIC (น้ำมันอิฟนิ่งพริมโรส ออร์แกนิค)


สั่งซื้อ

GRAPE SEED OIL ORGANIC (น้ำมันเมล็ดองุ่น ออร์แกนิค)


สั่งซื้อ