สินค้าและบริการ

บริษัท คอสเมพลัส จำกัด
คอสเมพลัส

SAFFLOWER HIGH LINOLEIC OIL (น้ำมันดอกคำฝอย)


สั่งซื้อ

SUNFLOWER SEED OIL (น้ำมันเมล็ดทานตะวัน)


สั่งซื้อ

Wheatgerm Oil (น้ำมันจมูกข้าว)


สั่งซื้อ

CANDELILLA WAX (ไขแคนเดลิลล่า)


สั่งซื้อ

CARNAUBA WAX T3 (แว็กซ์ ที่ได้มาจากต้นปาล์มของบราซิล)


สั่งซื้อ

ALMOND OIL ORGANIC (น้ำมันเมล็ดอัลมอนด์ ออร์แกนิค)


สั่งซื้อ

ARGAN OIL ORGANIC (น้ำมันอาแกนออย ออร์แกนิค)


สั่งซื้อ