สินค้าและบริการ

บริษัท คอสเมพลัส จำกัด
คอสเมพลัส

EDENOR C16-98 MY [ Palmitic Acid ]


  • 1 kg. ราคาขายรวม VAT ( 125 บาท )
  • 25 kg. ติดต่อฝ่ายขาย ( 0 บาท )

Add to CartProduct Code :
Category : 8.2 EMOLLIENT - FATTY ALCOHOL & FATTY ACID
Tags :


สินค้าที่เกี่ยวข้อง


EDENOR C14-99 MY [ MYRISTIC ACID ] กรดไมริสติก


สั่งซื้อ

Stearyl Alcohol (สเตรียริล แอลกอฮอล์)


สั่งซื้อ

THAI OL 1618 (CETYL STEARYL ALCOHOL 50:50) (Cetearyl Alcohol) (ซิเทียริว แอลกอฮอล์)

INCI NAME : Cetearyl Alcohol


สั่งซื้อ

EDENOR C12-99 MY [ Lauric Acid ] กรดลอริก


สั่งซื้อ