สมัครงาน

บริษัท คอสเมพลัส จำกัด

พนักงานขับรถส่งสินค้า


บริษัท คอสเมพลัส จำกัด เราคืออาณาจักรแห่งโลกเคมีภัณฑ์ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับสินค้าเครื่องสำอางค์ทุกชนิด รวมถึง เคมีภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดในครัวเรือน เคมีภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย, เคมีภัณฑ์สำหรับน้ำหอม, สปา, โรงงานอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ของเรายังรับปรึกษาให้คำแนะนำในด้านการผลิต สูตรการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดให้มากขึ้น ให้เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าไปพร้อมๆกับคุณ

• ขับรถโดยรักษากฎระเบียบความปลอดภัย

• ตรงต่อเวลา

• สุภาพ มีความประพฤติและกิริยามารยาทดี

• ดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในภายนอกรถ

• จัดการดูแล และการบำรุงรักษารถขั้นพื้นฐานได้ เช่น เปลี่ยนยางอะไหล่

• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คอสเมพลัส จำกัด

76/1 ซอยเพชรเกษม 96 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ : +662-444-1818