ข่าวสารเว็บไซต์

บริษัท คอสเมพลัส จำกัด

In-cosmetic Asia 2018


บริษัท คอสเมพลัส จำกัด ได้ร่วมออกงาน In Cosmetics Asia 2018 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษัท คอสเมพลัส จำกัด ได้ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนะนำผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร พร้อมทั้งมีตัวอย่างสินค้าให้ทดลอง ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีในการเยี่ยมชมบูธของเราจากคนไทย และต่างประเทศ ​ทางบริษัทขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่เข้าเยี่ยมชมบูธของเรา

อ่านต่อ